Honorarprofessor*innen

† Prof. Dr. Hans Dahs

Rechtsanwalt

† Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Everling

Ehem. Richter am Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften

Foto Herr Prof. Dr. Dr. h.c. Everling
Prof. Dr. Dr. h.c. Everling

Prof. Dr. Karin Graßhof

Richterin des Bundesverfassungsgerichts a. D.

Foto Frau Prof. Dr. Graßhof
Prof. Dr. Graßhof

† Prof. Dr. Dr. Klaus Grewlich,

LL.M. (UC Berkeley)
Botschafter a. D.

Richter am Bundesfinanzhof

Foto Herr Prof. Dr. Herlinghaus
Prof. Dr. Herlinghaus

Prof. Dr. Michael Hoffmann-Becking

Rechtsanwalt

Prof. Dr. Heinz-Jürgen Kalb

Vizepräsident d. Landesarbeitsgerichts a. D.

Prof. Dr. Wolfgang Kirchoff

Richter am Bundesgerichtshof

Prof. Dr. Bruno Kropff

Min.-Dirig. a. D.

Prof. Dr. Wolfgang Krüger

Vors. Richter am Bundesgerichtshof a. D.

Prof. Dr. Michael Loschelder

Rechtsanwalt

Vizepräsident des Bundeskartellamtes

Foto Herr Prof. Dr. Konrad Ost
Prof. Dr. Ost

LL.M. (Harvard)
Geschäftsführer, Pfromm Consulting GmbH

† Prof. Dr. Konrad Redeker

Rechtsanwalt

Prof. Dr. Dietrich Rümker

Vorstandsvorsitzender der HSH Nordbank AG i. R

Prof. Dr. Walter Schmitz-Valckenberg

Notar a. D.

Foto Herr Prof. Dr. Schmitz-Valckenberg
Prof. Dr. Schmitz-Valckenberg

Prof. Dr. Max-Jürgen Seibert

Vors. Richter am Oberverwaltungsgericht Münster

† Prof. Dr. Otto Teplitzky

Richter am Bundesgerichtshof a. D.

Foto Herr Prof. Dr. Teplitzky
Prof. Dr. Teplitzky

Prof. Dr. Susanne Tiemann

Rechtsanwältin

Prof. Dr. Dr. h.c. Franz Wassermeyer

Vors. Richter am Bundesfinanzhof a. D.

LL.M. (Harvard)